Traduceri Autorizate

Traduceri Autorizate Cluj
Traducerile pot fi puse la dispoziția clientului autorizate (ștampilate și semnate de traducător) și legalizate (ștampila și semnătura traducătorului + ștampila și semnătura unui notar public pe traducere prin care legalizează semnătura traducătorului).

Traduceri autorizate:
Traducerile autorizate poartă ștampila și semnătura unui traducător autorizat care certifică acuratețea traducerii efectuate. Traduceri autorizate se pot solicita de instituții, de persoane fizice sau juridice după următoarele documente:

 • documente de studii
 • documente ale societăților străine (acte constitutive, scrisori de bonitate bancară etc.)
 • documente utilizate în cadrul licitațiilor (caiete de sarcini, oferte, formulare, procese verbale de recepție, livrare etc.)
 • documente care atestă plata contribuțiilor la asigurările sociale în străinătate sau în țară
 • documente medicale
 • contracte de muncă, documente care atestă activitatea desfășurată în străinătate
 • manuale dispozitive medicale, manuale mașini de prelucrare cu CNC
 • declarații de conformitate
 • fișe tehnice
 • pagini web
 • corespondență e-mail

Traduceri autorizate cu legalizare notarială:
Traducerile autorizate cu legalizare notarială poartă ștampila și semnătura unui traducător autorizat care certifică acuratețea traducerii efectuate iar un notar public legalizează semnătura traducătorului care a semnat și ștampilat traducerea.

 • documentele care se traduc și care urmează să fie legalizate trebuie să fie autentice, în copie legalizată, sub semnătură legalizată sau cu dată certă, conform legii notarilor publici.

Retroversiuni:
La cererea clienților se pot realizat retroversiuni a unor texte în limba din care au fost traduse.
Toate traducerile autorizate și/sau legalizate vor fi efectuate de traducători autorizați de Ministerul Justiției.

*Prețul traducerilor se poate negocia în funcție de volum, timpul necesar pentru realizarea comenzii, dificultatea materialului.
De asemenea, asigurăm la solicitarea clienților aplicarea Apostilei conform Convenției de la Haga pe documentele eliberate în România.
*Prețul pentru aplicarea Apostilei este stabilit de instituțiile care o aplică (Prefecturi, Camera Notarilor).